جستجو
Back to all

خود شیفتگی

خود شیفتگی

خودشیفتگی همان احساس لیاقتی ست که شما نسبت به خودتان دارید که دیگران وقتی شما را می‌بینند که همه تمرکزتان برنکات مثبت و ویژگی های خودتان است و هر روز آنها را بعنوان نعمتهایی که به شما عطا شده تایید میکنید و شکر گزار آنها هستید لقب خودشیفته را به شما میدهند. به جرأت می‌توانم بگویم که همه مردم تمرکزشان بر نکات منفی و کم دیدن و نادیدن ارزش ها و توانایی هایشان است. و چون این عادت را در خود پرورش داده اند و آنها را باور کرده اند چشم دیدن ویژگی ها و اعتماد به نفس شما را ندارند. هیچکسی را پیدا نخواهید کرد که ویژگی های شما را تایید و تشویق کند مگر خودتان. قرار نیست کسی باشید که دیگران انتظارش را دارند. پس خود را بعنوان جانشین خداوند بپذیرید و هرروز خود را ستایش کنید چون شما تکرار نخواهید شد. زمانی که با این دیدگاه و باور به خودتان نگاه کنید لاجرم همه مردم به ناچار عاشق شما خواهند شد چراکه شما شخصیتی را ساخته اید که آنها هم میخواهند باشند اما نمی‌توانند. این فایل به شما یادآور میشود خودشیفتگی آغاز تمایز شما با تمام اطرافیانتان است. پس آغاز تمایز شما را مشتاقانه تبریک میگویم..

نظرات
درج نظر Close